_DSC5126
_DSC5129
_DSC5152
_DSC5122
_DSC5119
_DSC5140
_DSC5099
_DSC5141

Displacement As a State of Mind at Koraï, Nicosia

Duration: 16-28 October 2017

 

Curated by Charis Kanellopoulou

Participating artists: Ioanna Apostolou, Lenia Georgiou, Efy Zeniou, Stelios Kallikinou, Demetra Kallitsi, Marios Constantinides, Eleni Mouzourou, Alexandra Pambouka, Yorgos Petrou, Eleni Phyla, Ismene Haholiadou, Stella Christofi. 

The Visual Artists Association Cyprus (EI.KA) presents a series of exhibitions as part of the programme “MODUS OPERANDI 2017: Young Artists From Cyprus” (MO17), in four artist-run spaces in Nicosia.
momomo17.com